Program proti šikanování

Vážení rodiče,

    žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili Program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči.

Co je dobré vědět:

  • mezi základní formy šikany patří ubližování slovní, psychické a fyzické
  • podle trestního zákona může šikanování naplňovat skutkovou podstatu trestných činů, při závažných odhaleních škola spolupracuje s Policií ČR a orgány sociálně-právní ochrany dítěte
  • škola se v řešení rizikového chování opírá o aktuální znění metodických pokynů a doporučeneí MŠMT k  primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, má vypracovaný tzv. Program proti šikanování, jehož součástí je Krizový plán (jak má škola postupovat a řešit šikanování)
  • rodiče upozorňujeme zejména na tyto možné příznaky šikanování:

Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.

Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by telefonovalo apod.

Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.

Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat strach.

Ztrácí chuť k jídlu.

Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o odvoz či dovoz autem.

Dítě chodí domů hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze spaní, např. Nechte mě!

Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. že je ztratilo), případně doma krade peníze.

Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům či jiným dětem, možná projevuje zlobu i vůči rodičům.

Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní potíže může přehánět, případně i simulovat.

Dítě se vyhýbá docházce do školy.

Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

 

  

Projekt "Nenech to být" (NNTB)

 

Co je to NNTB?

Jedná se o internetový a mobilní systém bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Jeho smyslem je nabídnout dostupný bezpečný prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu nebo má být ubližováno. 

 

NNTB funguje na principu schránek důvěry, avšak v elektronickém prostředí, oznamovat tedy lze odkudkoliv, anonymně, bez obavy, že mě někdo uvidí. Je tedy cílen  na oběti a přihlížející většinu. 

 

Jak nahlásit šikanu?

- nntb.cz

- přihlášení jako student, rodič

- vyhledání školy (Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány, okres Kladno)

- důležité je uvést jméno oběti a popsat problémy a útoky, kterým daná osoba čelí

- odeslat