Formuláře

Uvolnění žáka ze školy DOC DOC PDF PDF
Uvolnění žáka ze školní družiny DOC DOC  
Uvolnění žáka z vyučování - dlouhodobé DOC DOC PDF PDF
Uvolnění žáka ze školní akce - osobní převzetí DOC DOC  
Osvobození z tělesné výchovy DOC DOC PDF PDF
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci DOC DOC PDF PDF
Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte DOC DOC PDF PDF
Prohlášení o odpovědnosti za škody DOC DOC PDF PDF
Potvrzení o správném seřízení lyží DOC DOC PDF PDF
Dotazník - začátek školního roku DOC DOC PDF PDF
     
Darovací smlouva - sponzorský dar DOC DOC PDF PDF